Умови та положення для Клієнтів

Публічна оферта про надання послуг доступу до вебсайту https://tareus.org

Договір Публічної Оферти вступив в силу: 12.12.2023

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників послуг. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на вебсайті https://tareus.org у якості Замовника є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Платформою персональних даних Користувачів. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна за посиланням https://tareus.org/privacy-policy/. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

“Платформа” або “Tareus”, з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг доступу до вебсайту https://tareus.org (далі – Договір, Публічна Оферта) на наступних умовах:

1.  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.         Акаунт – це функціональна частина Сайту, що створюється для Консультанта Платформою і за допомогою якого Замовник має можливість отримати Послуги. Реєструючись в Сервісі, Замовник підтверджуєте, що він є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені або на законних підставах від імені юридичної особи. Замовник також підтверджуєте, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною. Порядок зберігання та обробки персональних даних фізичних осіб Платформою встановлено в Політиці конфіденційності.

1.2.         Акцепт – повна й безумовна згода Замовником на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3.         Баланс – це частина Акаунта (рахунок) в якому вказана сума коштів Користувача у вигляді балів (1 бал = 1 грн), що використовується Користувачами для отримання Послуг та здійснення взаєморозрахунків. Замовник використовує кошти Балансу для оплати послуг Консультанта, а Консультант використовує Баланс для виведення коштів за надані ним послуги Замовнику на власний рахунок.

1.4.         Заявка – це добровільна та чітка дія Замовника, що здійснюється за допомогою функцій його Акаунту та надає можливість Замовнику отримати послуги від Консультанта. Цей процес також включає бронювання конкретного часу та дня отримання послуг від Консультанта, забезпечуючи заздалегідь визначену можливість отримання необхідної послуги від Консультанта.

1.5.         Арбітраж – це процес вирішення Платформою спорів та суперечок між Замовником та Консультантом, шляхом розгляду їх доводів, аргументів, скарг, запитів тощо.

1.6.         Замовник (Клієнт) – це будь-яка фізична особа, що замовляє консультацію в Консультанта, шляхом використання Сайту Платформи.

1.7.         Консультант – це будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, як пройшла реєстрацію на Сайті з метою надання послуг розважально-пізнавального характеру (не надає консультацію як таку, що породжує будь-які юридичні наслідки та не несе в собі інформацію дійсного/фактичного та/або дорадчого змісту) Замовнику у сфері езотерики та дотичних галузях, що вказані у відповідному розділі Сайту.

1.8.         Користувач – це загальна назва для Консультанта та Замовника.

1.9.         Консультація – це інформаційна послуга, що надається Замовнику виключно з метою отримання розважально-пізнавальної інформації. Послуга не має характеру консультації, що може призводити до юридичних наслідків, та не включає в себе дійсну/фактичну та/або дорадчу інформацію, надану Консультантом на підставі оплаченої заявки Замовника. Ця послуга надається Замовнику за технічної підтримки Сайту і на умовах індивідуального обмеженого доступу.

1.10.       Згода Замовника (далі «Згода») — це добровільне, конкретне, проінформоване та недвозначне волевиявлення, в якому Замовник за допомогою заяви чи явної позитивної дії погоджується з умовами цієї Публічної Оферти.

1.11.       Персональні дані —  це будь-яка інформація, яка знаходиться в закритому доступі, що дозволяє прямо або опосередковано ідентифікувати Користувача. Наприклад, ім’я, прізвище, номер телефону, IP-адреса.

1.12.       Статистичні дані — це будь-яка інформація, яка знаходиться у відкритому доступі та прямо чи опосередковано належать Користувачу. Наприклад, дані про адресу Консультанта, назву юридичної особи тощо.

1.13.       Платформа “Tareus” (надалі “Платформа” або “Tareus”) – це сервіс, що створений для надання можливості Замовнику обрати Консультанта з метою отримання консультації, а також надання можливості Консультантам здійснювати свою діяльність з метою надання послуг Замовнику.

1.14.       Вебсайт Платформи “Tareus” (надалі “Сайт”) – означає вебсторінку або групу вебсторінок в мережі Інтернет, які розміщені за адресою: https://tareus.org, за допомогою яких Платформа  надає Послуги Користувачам.

1.15.       Послуги — це алгоритм дій, що виконуються Платформою для надання можливості Замовнику обрати Консультанта з метою отримання консультації в сфері, що його цікавить.

1.16.       Третя особа – означає фізичну або юридичну особу, державну установу, установу або орган, відмінні від Користувача та Платформи.

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.         На підставі та умовах визначених даним Договором, Платформа надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до Сайту https://tareus.org лише після здійснення Замовником реєстрації на сайті https://tareus.org та створення акаунту.

2.2.         Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на Сайті.

2.3.         Всі умови даного Договору є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування Послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.4.         У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Платформою у даний Договір або з новими тарифами на Послуги Замовник повинен припинити користування сервісом.

3.  ЗГОДА ЗАМОВНИКА

3.1.             Реєстрація на вебсайті https://tareus.org у якості Замовника є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності.

3.2.         Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному між Замовником та Платформою.

3.3.         У випадку якщо Замовник не згоден з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами.

3.4.         Будь-яка з наступних дій означають Згоду з умовами цієї Публічної Оферти:

3.4.1.         реєстрація/авторизація на Сайті; та/або

3.4.2.         отримання Послуг.

3.5.         Платформа залишає за собою право отримати Згоду Замовника через форму, що випливає. Випливаюча форма може містити форму Згоди у вигляді checkbox (прапорця).

3.6.         Укладаючи цю Публічну Оферту, Замовник автоматично підтверджує факт ознайомлення та погоджується з повним та безумовним прийняттям їх положень та умов.

3.7.         Погоджуючись з умовами  Публічної Оферти, Замовник надає свою пряму Згоду з:

3.7.1.         умовами отримання Послуг, що передбачені цим Договором та умовами викладеними на Сайті;

3.7.2.         реєстрацією на Сайті;

3.7.3.         умовами оплати послуг Консультанта;

3.7.4.         дотриманням умов цього Договору.

4.  РЕЄСТРАЦІЯ/АВТОРИЗАЦІЯ

4.1.         Для отримання Послуг, Замовнику необхідно здійснити реєстрацію на Сайті. Для реєстрації на Сайті, Замовник має скористатись відповідним розділом Сайту та вказати Персональні дані, що вказані у відповідному розділі Сайту.

4.2.             Для підтвердження реєстрації, Замовник має пройти аутентифікацію наступним шляхом: Платформа надсилає повідомлення на електронну пошту або на номер телефону повідомлення з посиланням для верифікації, а Замовник підтверджує реєстрацію шляхом відкриття посилання, отриманого від Платформи.

4.3.         Для кожного Замовника, доступна реєстрація одного Акаунту. Якщо Замовник зареєструє другий Акаунт, то він буде заблокований Платформою.

4.4.             Створюючи Акаунт, Замовник погоджується з тим, що:

4.4.1.              негайно повідомить Платформу, якщо йому стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання його Акаунту або будь-якого іншого порушення правил безпеки;

4.4.2.              буде суворо дотримуватись усіх механізмів та процедур Платформи, що стосуються безпеки та автентифікації Акаунту.

4.5.         Авторизація на Сайті здійснюється Замовником способом зазначеним Платформою у відповідному розділі Сайту. Для здійснення авторизації Замовник зобов’язується вказати Персональні дані, що вказані Платформою.

4.6.         Замовник зобов’язується не розголошувати дані необхідні для доступу до свого Акаунту та несе одноосібну відповідальність у разі отримання доступу до його Акаунту Третьою особою. Якщо Замовник втратив доступ до свого Акаунту, для відновлення паролю Замовник повинен скористатись відповідною функцією відновлення паролю.

4.7.         Для видалення облікового запису, Замовник повинен скористатись в кабінеті Платформи відповідною функцією. В разі отримання такого запиту, Акаунт та вся інформація в ньому буде видалена назавжди.

4.8.         Замовник повинен надіслати запит Платформі за наступною електронною адресою: support@tareus.org.

4.9.         Платформа розглядає запит Замовника протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту його отримання.

4.10.       Замовник не має право передавати свій Акаунт будь-якій Третій особі жодним чином, оскільки така передача може тягнути за собою порушення інтелектуальних та майнових прав. Замовник може надати доступ до свого Акаунту Третій особі, що буде представляти його інтереси та діяти від його імені. В разі надання доступу Замовником до свого Акаунту Третій особі, Замовник одноосібно несе відповідальність за дотримання такою особою цієї Публічної Оферти та/або будь-яку втрату Персональних та Статистичних даних та/або порушення інтелектуальних прав.

5.  НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1.         Платформа надає Замовнику Послуги для вибору Консультанта, шляхом надання доступу до Сайту, на якому розміщені дані Консультанту. Послуги Платформи призначені для дієздатних фізичних осіб, які досягли вісімнадцятирічного віку, а також для юридичних осіб.

5.2.         Консультант надає послуги Замовнику дистанційним способом (онлайн), шляхом використання Платформи. Замовник не має права пропонувати Консультанту співпрацю поза межами Сайту. Тематика, розклад, тривалість надання послуг, узгоджуються між Консультантом та Замовником під час перемовин, після направлення Заявки на отримання послуг від Консультанта. Тривалість надання послуг Консультантом Замовнику (тривалість консультації) встановлюється від 15 до 60 хвилин. Платформа повідомляє, що поняття “консультації” встановлюється між Консультантом та Замовником самостійно, в межах їх комунікації та надання послуг Консультантом Замовнику, якщо це поняття не протирічить положенням даного Договору та чинному законодавству України.

5.3.         Для отримання консультації Замовник повинен здійснити вибір Консультанта, від якого Замовник бажає отримати послуги, вказати або вибрати бажану дату та час отримання послуг, та заповнити короткий опитувальник, метою якого є збір інформації для максимально продуктивного отримання послуг від Консультанта.

5.4.         Отримання послуг Консультантів здійснюється на платній основі. Для отримання Послуг, Замовник зобов’язується перерахувати кошти на Баланс, а за допомогою коштів на своєму Балансі, Замовник зможе оплати послуги Консультанта. Для поповнення Балансу, Замовник використовує платіжний сервіс, що вказаний Платформою.

5.5.         Вартість надання послуг Консультантом вказується на його сторінці, у відповідному розділі Сайту. Замовник оплачує послуги Консультанта у формі 100 % передоплати, шляхом перерахування вартості послуг Консультанта на рахунок Платформи.

5.6.         Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання послуг Консультантом Замовник має право подати скаргу щодо якості надання послуг Консультантом. Платформа розглядає скаргу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її отримання та протягом цього терміну виплата коштів Консультанту призупиняється до моменту прийняття рішення щодо скарги Замовника.

5.7.         Отримані кошти від Замовника, в якості оплати послуг Консультанта, будуть перераховані або на Баланс Консультанта, або на Баланс Замовника, в залежності від рішення Платформи. Платформа перераховує кошти на Баланс Консультанта, відповідно до умов Договору.

5.8.         Зобов’язання Замовника з оплати вважаються виконаними з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Платформи у повному обсязі. Дата та час зарахування коштів на розрахунковий рахунок Платформи визначаються на підставі даних Tareus. Користувач несе одноосібну відповідальність за коректність здійснюваних платежів.

5.9.         Послуги Консультанта вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо вони були надані у встановлений строк, що вказаний на Сайті. Суб’єктивні претензії з боку Замовника, такі як “не подобається”, “не згоден” та інші подібні претензії не є доказом неналежного надання послуг Консультантом.

5.10.       Консультант має право в будь-який момент змінювати дату і час надання своїх послуг, сповістивши про це Замовника за один робочий день до дати надання послуг Консультантом Замовнику, шляхом направлення письмового повідомлення через особисте листування на Сайті із зазначенням причин неможливості надання таких послуг.

5.11.       Якщо Замовник з будь-яких причин не з’явився на консультацію Консультанта, то кошти перераховуються на Баланс Консультанта та не підлягають поверненню Замовнику.

5.12.       Під час надання отримання послуг від Консультанта та/або написання відгука щодо послуг Консультанта та/або під час спілкування з Консультантом/Платформою, Замовник не має право жодним чином публікувати наступний контент:

5.12.1.       будь-яким чином порушує права Третьої особи, включаючи майнові та/або інтелектуальні права;

5.12.2.       містить незаконну інформацію;

5.12.3.       містить неправдиву або неправильну інформацію;

5.12.4.       містить ознаки порнографічного чи сексуального характеру, ненормативну лексику;

5.12.5.       принижує честь та гідність Третьої особи, інших Користувачів/Третіх осіб;

5.12.6.       розпалює міжрасову, міжнаціональну, релігійну, статеву та політичну ненависть;

5.12.7.       порушує права та/або свободи інших Користувачів/Третіх осіб;

5.12.8.       містить посилання на вебсайти третіх осіб, які можуть завдати шкоди програмному забезпеченню інших Користувачів/Третіх осіб;

5.12.9.       містить посилання на сайти, що розповсюджують порнографію, неліцензійне програмне забезпечення та/або медіафайли або розпалюють міжрасову, етнічну, релігійну, сексуальну та політичну ненависть;

5.12.10.     містить посилання на інформацію, яка є відкритими рекламними майданчиками для мережевого маркетингу, партнерського маркетингу, фінансових пірамід, заробітку вдома та інших видів шахрайства;

5.12.11.     містить нецензурну лексику;

5.12.12.     містить жаргонізми у розмірі більше 30 (тридцяти) відсотків утримання;

5.12.13.     містить флуд;

5.12.14.     містить різні способи залучення потенційних клієнтів, такі як швидко розбагатіти, фінансова незалежність і т. д.;

5.12.15.     містить пропозиції щодо реструктуризації кредитів та звільнення від боргів;

5.12.16.     містить рекламу алкогольної та/або тютюнової продукції;

5.12.17.     містить спам;

5.12.18.     містить заклики до насильства;

5.12.19.     містить наклеп;

5.12.20.     використовує кілька згрупованих розділових знаків;

5.12.21.     містить посилання на сайти, які є службами знайомств, ескорту тощо;

5.12.22.     містити ознаки жебракування;

5.12.23.     містить посилання на вебсайти та/або інформацію про курси особистісного зростання, розвитку кар’єри тощо.

5.13.       Платформа  залишає за собою право перевіряти зміст листування, консультацій, обміну інформації між Замовниками та Консультантами, та у разі порушення умов Публічної Оферти.

6.  ПОДАННЯ СКАРГИ

6.1.         Замовник має право подати скаргу у письмовій формі до Платформи, якщо він вважає, що Консультант надав послуги неналежної якості або не надав послуги взагалі,  на підтримку Платформи за електронною адресою: support@tareus.org.

6.2.         Скарга Замовника повинна містити: повне ім’я Замовника; повне ім’я Консультанта; описання надання послуг Консультантам; дата та час надання послуг Консультантом; зміст скарги та причини повернення коштів.

6.3.         У разі отримання скарги з недостовірною інформацією та/або у разі неможливості підтвердити особу Замовника, Платформа має право не обробляти отриману скаргу та звернутися до Замовника за роз’ясненнями. У разі отримання відповіді на запит про роз’яснення, Замовник повинен надати нову виправлену скаргу або подати нову скаргу.

6.4.         Платформа зобов’язана відповісти на скаргу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її отримання.

7.  ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1.         Послуги Платформи надаються Замовнику у вигляді надання доступу до послуг Консультанта. Вартість такої Послуги встановлюється Платформою у вигляді відсотку від вартості послуг Консультанта, що встановлюється Платформою шляхом додавання такого відсотка до вартості послуг Консультанта. Платформа встановлює такий відсоток на підставі взаємовідносин між Платформою та Консультантом, шляхом підписання Договору між ними. Відповідно до умов Договору, взаємовідносини між Платформою та Консультантом, включаючи взаєморозрахунки, є конфіденційною інформацією. Щоб запобігти подвійного трактування цієї Публічної Оферти, Замовник може отримати дані про вартість послуг Консультанта, до яких вже включена вартість надання Послуг Платформою.

7.2.         Платформа може здійснити повернення коштів Замовнику, на підставі отриманої від нього скарги та прийняття рішення на користь Замовника, щодо якості наданих послуг Консультантом, відповідно до умов Публічної Оферти, але таке повернення можливе лише протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання таких послуг від Консультанта.

7.3.         Платформа за жодних обставин не здійснює повернення коштів Замовнику, сплачених ним Консультанту за надання послуг, після перерахування цих коштів на Баланс Консультанта.

7.4.         Платформа зберігає кошти Замовника, що розміщені на його Балансі, протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту останнього використання Акаунту. Якщо Замовник не використовує такі кошти або не здійснює їх виведення протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту останнього використання Акаунту, то такі кошти будуть перераховані на рахунок Платформи в якості оплати Послуги з обслуговування Акаунту Замовника.

7.5.         Замовник має право вивести кошти зі свого Балансу шляхом надсилання відповідного запиту на пошту платформи support@tareus.org. В такому разі, кошти з Балансу будуть виведені на рахунок Замовника протягом 7 (сіми) робочих днів з моменту отримання такого запиту.

8.  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

8.1.         Усі виключні права інтелектуальної власності на програмний код, дизайн Сайту, а також його складові та їх елементи належать виключно Платформі Tareus.

8.2.         Tareus надає Замовнику невиключне право використання Послуг та контенту Сайту.

8.3.         Користувач надає Tareus невиключне право використовувати, копіювати, обробляти та передавати Персональні та Статистичні дані протягом терміну використання Послуг.

9.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

9.1.         Обов’язки Замовника:

9.1.1.         вчасно з’явитися на консультацію Консультанта;

9.1.2.         зареєструватись на Сайті;

9.1.3.         обрати дату та час отримання консультацію від Консультанта;

9.1.4.         відповідати на запити Платформи протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання такого запиту;

9.1.5.         суворо дотримуватись умов цієї Публічної Оферти.

9.2.         Права Замовника:

9.2.1.         отримати послуги від Консультанта;

9.2.2.         обрати Консультанта;

9.2.3.         подати скаргу Платформі;

9.2.4.         видалити свій Акаунт.

9.3.         Обов’язки Платформи:

9.3.1.         надати Замовнику можливість обрати Консультанта та отримати від нього послуги;

9.3.2.         надати Послуги Замовнику;

9.3.3.         прийняти скаргу Замовника;

9.3.4.         прийняти рішення щодо спору між Замовником та Платформою;

9.3.5.         суворо дотримуватись умов цієї Публічної Оферти.

9.4.         Права Платформи:

9.4.1.         надати Замовнику доступ до Сайту

9.4.2.         перевіряти особу та Персональні/Статистичні дані Замовника;

9.4.3.         застосовувати санкції до Замовника, відповідно до умов цієї Публічної Оферти;

9.4.4.         запитати будь-яку додаткову інформацію у Замовника;

9.4.5.         в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Публічної Оферти;

9.4.6.         в односторонньому порядку змінити умови надання Послуг, включаючи їх вартість.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1.       Tareus не представляє інтереси ані Замовника, ані Консультанта і не є стороною взаємовідносин, що здійснюються між Замовником та Консультантом за допомогою Сайту. Саме тому Платформа не несе жодної відповідальності будь-які взаємовідносини між Замовником та Консультантом та не зобов’язується відшкодовувати збитки ні Консультанту ні Замовнику.

10.2.       Консультація надається Замовнику виключно Консультантом і Платформа не несе жодної відповідальності за її якість та відшкодування збитків, спричинених наданням такої консультації Консультантом. Платформа може передати Персональні та Статистичні дані Консультанта Замовнику, в разі виникнення спорів між ними та/або подання скарги Замовником.

10.3.       Платформа не несе відповідальності за будь-яку шкоду здоров’ю Замовнику спричинену наданням консультації Консультантом та не зобов’язується відшкодовувати жодні збитки Замовнику.

10.4.       Платформа не несе відповідальності за матеріали та контент, що надаються Консультантом Замовнику під час надання Послуг, включаючи поради.

10.5.       Платформа не несе відповідальності за прийняття Замовником рішень, які він приймає після отримання консультації від Консультанта.

10.6.       Розмір відповідальності Платформи не може перевищувати суму в 5000,00 (п’ять тисяч) гривень.

10.7.       Платформа не несе відповідальності за збереження коштів Замовника на його Балансі,  разі настання будь-яких форс-мажорних обставин.

10.8.       Перелік вимог, зазначених у пунктах 5.12. цієї Публічної Оферти, не є вичерпним, та Платформа має право на свій розсуд прийняти рішення про порушення Консультантом вимог викладеним в цих пунктах.

10.9.       Платформа має право застосовувати штрафні санкції до Замовника за порушення Замовником умов Публічної Оферти. Платформа застосовує штрафні санкції в односторонньому порядку, грунтуючись на власних даних. Платформа може застосовувати наступні санкції:

10.9.1.       блокування Акаунту;

10.9.2.       видалення Акаунту;

10.9.3.       призупинення або припинення надання Послуг.

10.10.     Платформа не гарантує якості надання консультації Консультантом та отримання жодного результату.

10.11.     Tareus залишає за собою право, але не обов’язок:

10.11.1.     відстежувати порушення цієї Публічної Оферти;

10.11.2.     вживати відповідних юридичних дій проти будь-кого, хто на свій розсуд порушує закон або ця Публічна Оферта, включаючи, крім іншого, повідомлення про такого Користувача до правоохоронних органів;

10.11.3.     на наш власний розсуд і без обмежень, повідомлення або відповідальності видалити на Сайті або іншим чином відключити всі файли та контент, які мають надмірний розмір або іншим чином навантажують наші системи;

10.11.4.     адмініструвати Сайт таким чином, щоб захищати наші права та власність та сприяти належному функціонуванню Сайту.

10.12.         Замовник не може отримати за допомогою консультації Консультанта:

10.12.1.     гарантію  досягнення особистої мети, реалізації  планів, отримання майнових і немайнових вигод та/або досягнення бажаного результату;

10.12.2.     допомогу у важких психологічних ситуаціях (хвороба/смерть людей, суїцидальні/депресивні стани, психічні розлади, посттравматичні стресові розлади, розлади, пов’язані із застосуванням психоактивних речовин тощо);

10.12.3.     медичну допомогу, зокрема, в лікуванні психічних і фізіологічних захворювань;

10.12.4.     допомога в ситуаціях, пов’язаних із фінансовими ризиками, включно з ризиками, пов’язаними з виграшем в лотерею, укладенням парі та будь-якими іншими азартними іграми;

10.12.5.     допомога в проведенні пошукових заходах;

10.12.6.     допомогу в ситуаціях, що містять кримінальну складову;

10.12.7.     допомогу, пов’язану з питаннями, що належать до компетенції правоохоронних органів;

10.12.8.     допомогу в інших ситуаціях, що не належать до заявлених Послуг.

10.13.     Консультації Консультанта з використанням езотеричних практик здійснюються виключно з метою отримання Замовником інформації розважально-пізнавального характеру.

10.14.         Якщо Замовник думає про самогубство або якщо вважає, що можете становити загрозу для себе чи інших, або якщо у Замовинка є будь-яка інша потреба у невідкладній медичній допомозі, він зобов’язується негайно повідомити про це поліцію або службу екстреної медичної допомоги та не звертатися за допомогою у цих питаннях до Консультантів.

10.15.     Будь-яка думка, порада, рекомендація, відповідь, пропозиція, що надається Консультантом під час надання послуг, не може вважатися юридичною, медичною, фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою консультацією, що підлягає ліцензуванню та/або підпадає під певні кваліфікаційні вимоги та/або сертифікацію.

10.16.     Консультант несе одноосібну відповідальність за надання послуг Замовнику, включаючи відшкодування збитків та заподіяння шкоди фізичному/психічному здоров’ю Замовника.

10.17.     Тією мірою, якою це дозволено законом, ми надаємо матеріали та Послуги на умовах «як є». Це означає, що ми не даємо жодних гарантій, включаючи, крім того, гарантії придатності Послуг для певної мети.

10.18.     Tareus, афілійовані особи та агенти не несуть відповідальності за будь-які затримки або збої в Послугах, спричинені подіями які не контролюються Платформою: стихійні лиха, збої в Інтернеті, збої обладнання, відключення електроенергії, страйки, трудові спори, заворушення, повстання, громадянські заворушення, дефіцит, пожежі, повені, шторми, вибухи, стихійні лиха, війни, бойові дії, епідемії, пандемії, дії уряду, судові розпорядження, невиконання Третіми особами або збої в транспорті чи бізнесі.

10.19.     ПЛАТФОРМА НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСЛІДКИ, ВИКЛИКАНІ ДІЯМИ ХАКЕРІВ, ЗЛОЧИННОЇ МОДИФІКАЦІЄЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ТАКОЖ ІНШИМИ ВИДАМИ САНКЦІЙ, АБО ВАШОГО АКАУНТУ.

11. ЗАКОНОДАВСТВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1.       Усі відносини між Замовником та Платформою, що виникають у зв’язку з виконанням умов цих Послуг, регулюються законодавством України.

11.2.       Будь-який спір, що виникає у зв’язку з виконанням Публічної Оферти, включаючи будь-які питання, що стосуються її існування, дійсності або припинення, має бути передано та остаточно вирішено судом України, відповідно до законодавства України.

12. ТЕРМІН ДІЇ

12.1.       Публічна Оферта діє протягом періоду використання Послуг Замовником. У разі припинення використання Послуг та припинення відносин між сторонами умови Публічної Оферти перестають діяти.

12.2.       Платформа має право в будь-який час внести зміни в умови Публічної Оферти та/або відкликати Публічну Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Платформою змін в Публічну Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Публічної Оферти.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1.       Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, діями банківських установ щодо блокування банківських рахунків, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

13.2.       Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

13.3.       Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

13.4.       З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

13.5.       У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.